دیر ایران افزایش فوتبال ازبکستان جام جهانی

دیر: ایران افزایش فوتبال ازبکستان جام جهانی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز عکس خبری امضای دومین قرارداد تازه نفتی کشور عزیزمان ایران با روسیه

مراسم امضای دومین قرارداد تازه نفتی کشور عزیزمان ایران با روسیه شامگاه چهارشنبه در حضور وزیر نفت با کنسرسیومی متشکل از زاروبژنفت* روسیه و دانا انرژی کشور عزیزما

امضای دومین قرارداد تازه نفتی کشور عزیزمان ایران با روسیه

امضای دومین قرارداد تازه نفتی کشور عزیزمان ایران با روسیه

عبارات مهم : ایران

مراسم امضای دومین قرارداد تازه نفتی کشور عزیزمان ایران با روسیه شامگاه چهارشنبه در حضور وزیر نفت با کنسرسیومی متشکل از زاروبژنفت* روسیه و دانا انرژی کشور عزیزمان ایران جهت توسعه میدان های یکسان نفتی آبان و پایدار غرب برگزارشد.

ایلنا

واژه های کلیدی: ایران | روسیه | قرارداد | عکس خبری

امضای دومین قرارداد تازه نفتی کشور عزیزمان ایران با روسیه

امضای دومین قرارداد تازه نفتی کشور عزیزمان ایران با روسیه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs