دیر ایران افزایش فوتبال ازبکستان جام جهانی

دیر: ایران افزایش فوتبال ازبکستان جام جهانی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی زیاد کردن قیمت سکته در بین زنان آمریکایی

طبق نتیجه های جدید، قیمت کلی سکته در آمریکا در حال کم کردن هست، ولی سکته در بین زنان زیاد کردن یافته است. 

زیاد کردن قیمت سکته در بین زنان آمریکایی

زیاد کردن قیمت سکته در بین زنان آمریکایی

عبارات مهم : مردان

طبق نتیجه های جدید، قیمت کلی سکته در آمریکا در حال کم کردن هست، ولی سکته در بین زنان زیاد کردن یافته هست.

به گزارش مهر، دکتر تریسی مدسن، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه براون ایالت رودآیلند، در این باره می گوید: «یافته های ما نشان می دهد کم کردن در قیمت سکته در طول وقت عمدتاً ناشی از کم شدن قیمت سکته در بین مردان است.»

زیاد کردن قیمت سکته در بین زنان آمریکایی

برای محققان عجیب است که آیا قیمت سکته در بین زنان کم کردن نیافته است.

مدسن در ادامه می افزاید: «این احتمال وجود دارد که شیوه های پیشگیری از سکته در زنان در مقایسه با مردان تاثیرگذار نیست.»

طبق نتیجه های جدید، قیمت کلی سکته در آمریکا در حال کم کردن هست، ولی سکته در بین زنان زیاد کردن یافته است. 

در این مطالعه، داده های ۱.۳ میلیون نفر ساکن در جنوب غرب اوهایو و شمال کنتاکی بین سال های ۱۹۹۳ و ۲۰۱۰ جمع آوری شد.

آنها گزارشات پزشکی این افراد را بررسی کردند تا دریابند که چه تعداد از آنها در طول چهار دوره زمانی یکساله، به فاصله تقریبی هر ۵ سال، دچار نخستین سکته شدند.

محققان دریافتند در بین بیش از ۷۷۰۰ سکته، ۵۷ درصد مربوط به زنان بود.

زیاد کردن قیمت سکته در بین زنان آمریکایی

نرخ سکته در بین مردان از ۲۶۳ سکته در هر ۱۰۰ هزار نفر در ابتدای مطالعه به ۱۹۲ سکته در هر ۱۰۰ هزار نفر در آخر مطالعه کم کردن یافت درحالیکه در بین زنان از ۲۱۷ سکته به ۱۹۸ سکته به ازای هر ۱۰۰ هزار مورد کم کردن یافته بود که به گفته محققان به لحاظ آماری قابل توجه نیست.

یک توضیح احتمالی این است که زنان در مقایسه با مردان زیاد دارای علائم غیرمعمولی سکته هستند. به عنوان مثال، زنان در مقایسه با مردان کمتر دچار ضعف یا فلج ناشی از سکته ناقص می شوند از اینرو انجام کارها مناسب جهت پیشگیری از سکته های بعدی در آنان صورت نمی گیرد.

طبق نتیجه های جدید، قیمت کلی سکته در آمریکا در حال کم کردن هست، ولی سکته در بین زنان زیاد کردن یافته است. 

واژه های کلیدی: مردان | پزشکی | محققان | مطالعه | مقایسه | پیشگیری | آمریکایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs